DOBROVOĽNÍCTVO

S dobrovoľníctvom ako prvý začal zakladateľ nadácie ešte v roku 2005 keď jedného dňa odišiel do Domova sociálnych služieb zaviesť Jakuba – chalana s DMO a vozíčkara, syna riaditeľa detského domova s ktorým v tej dobe spolupracovali. Ako sám hovorí, pri odchode z DSS sa mu dostavil taký silný pocit šťastia, aký roky predtým nezažil a v tom momente vedel že chce týmto deťom pomáhať. A tak okrem Jakuba časom začal brávať na výlety mimo areálu aj jeho „spolubývajúceho“ Maťa. A kamarátia sa spolu do dnes. Aj keď Maťo aj Jakub už nie sú v DSS ale doma u svojich rodičov 😊

  

Postupom času sme v dobrovoľníctve pre tieto deti videli veľký zmysel a tak sme sa mu od roku 2018 začali venovať vo väčšej miere a postupne priberali ďalších dobrovoľníkov. Do dobrovoľníctva sme išli s cieľom niečo dať. Dopadlo to však opačne. Pri každom stretnutí od detí dostávame radosť, priateľstvo, úprimnú lásku a úsmev na tvári. V roku 2019 sme sa zúčastnili spolu s našimi dobrovoľníkmi Dňa deti v DSS Rosa. Vonku vládlo krásne počasie a dobrá nálada. Počas roka sme deti brávali aj na výlety mimo areál DSS. Stráviť mimo areál čo i len hodinu-dve bolo pre deti nesmiernym zážitkom. Nebyť dobrovoľníkov, niektoré z detí by sa neboli nikdy pozrieť napríklad na vianočných trhoch či v historickom centre Bratislavy. Takéto výlety by samozrejme neboli možné bez súhlasu rodičov. Na prepravu mimo areál využívame špeciálne upravený osobný automobil, ktorý je prispôsobený na prepravu invalidného vozíka a odvezie tak naraz 2 deti a 2 dobrovoľníkov.

  

V roku 2020 sme sa stihli ešte zúčastniť februárového karnevalu v priestoroch Domova sociálnych služieb a potom prišiel Covid-19, ktorý naše dobrovoľnícke aktivity výrazne obmedzil. Naposledy sme deti videli v priebehu leta na dvore areálu DSS. Keďže za deťmi chodiť momentálne nemôžeme, tak si s nimi 1 x týždenne voláme a vďaka možnosti konferenčných hovorov tak môžeme naraz telefonovať aj so 4-5 deťmi 😊

    

 

Ako sa stať dobrovoľníkom

Naša dobrovoľnícka činnosť sa nezaobíde bez vašej pomoci. Hľadáme kamarátov – dobrovoľníkov, ktorí strávia svoj voľný čas s mladými handicapovanými a podporia tak vzájomnú integráciu. Ak si myslíš, že vieš handicapovaným deťom niečo ponúknuť, naučiť ich, či máš chuť len tak  s nimi stráviť čas, príď a uvidíš, že práve ty budeš ten, kto si zo stretnutia odnesie viac a dobije sa energiou na niekoľko dní.

Ak máš záujem o spoluprácu formou dobrovoľníctva, môžeš nás kontaktovať e-mailom na adrese: dobrovolnictvo@pomocdruhemu.sk

Nájdete nás aj na Instagrame a Facebooku.