VÍZIA

Každé dieťa, ktoré sa narodí s DMO alebo inou neurologickou poruchou má možnosť vyrastať v kompletnej a súdržnej rodine a viesť plnohodnotný život.

Každá rodina starajúca sa o takéto dieťa má dostatok informácií a prístup k včasnej odbornej pomoci a starostlivosti.

POSLANIE

Nadácia Pomoc druhému pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) alebo podobnou neurologickou poruchou a ich rodinám integrovať sa do spoločnosti a žiť kvalitný život tak, ako je to len možné.

POMOC

Poskytujeme priamu finančnú, materiálnu a odbornú pomoc. Od roku 2014 prevádzkujeme REHABILITAČNÉ CENTRUM NATÁLIA, ktoré poskytuje rehabilitačné služby, masáže a konzultácie v tejto oblasti.

Snažíme sa tiež spolu s partnermi o úpravu legislatívy a efektívne spájanie rodín, odborníkov, dobrovoľníkov a organizácií s cieľom zmierňovať dopad detskej mozgovej obrny a iných neurologických porúch na životy rodín.

Finančnú pomoc individuálnych darcov znásobujeme

100% individuálnych darov určených na pomoc rodinám smeruje na priamu pomoc týmto rodinám. Navyše nadácia Pomoc druhému tieto dary znásobuje. Administratívne náklady pokrývajú zdroje od zakladateľov a DLHODOBÝCH PARTNEROV.

Výsledky

Rok 2015 bol rokom zmien. Náš tím pripravil nový štart do ďalšieho desaťročia, aby sme mohli pomáhať viac a účinnejšie ako doteraz. Prehľad jednotlivých správ, v ktorých zverejňujeme podrobné informácie o výsledkoch a fungovaní nadácie nájdete TU.

ocenenie4  ocenenie1  ocenenie3  ocenenie2

Zakladateľ

Zakladateľ vníma filantropiu – nezištnú vzájomnú pomoc – ako základný kameň rozvoja spoločnosti a pozýva každého k spolupráci pri jej rozširovaní.

zamestnanci_julo

Ing. Július Horváth
zakladateľ nadácie

poverený vedením nadácie

ZAMESTNANCI

Ing. Dominika Baranovičová

Ing. Dominika Baranovičová
riaditeľka nadácie     momentálne na materskej dovolenke

Eva Hatiarová
projektová manažérka

laura_vjaterova

Mgr. Laura Vjaterová
projektová manažérka

20210104_171413

Mgr. Katarína Spevárová
koordinátor dobrovoľníkov a zahraničných projektov


NAŠI PARTNERI